Montované komíny
IM komíny, s.r.o. - about

LL-C CertificationSpolečnost IM Komíny s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 montáž komínových systémů, revize spalinových cest. Dokončovací stavební práce.

Společenstvo kominíků ČR Majitel je členem Společenstva kominíků České Republiky a zástupce cechmistra cechu Zlínského Kraje.

Nosným programem společnosti jsou:

 • Komíny - návrhy, výroba, dodávka a montáž dle ČSN 734201
 • Kominictví - servis komínů a spalinových cest dle Z 320/2015 Sb,vyhl. 34/2016 Sb.

Firma s tradicí od roku 1990. Realizace po České a Slovenské republice se zaměřením na Zlínský, Jihomoravský a Severomoravský kraj. Zákazníky jsou: Majitelé rodinných a bytových domů, správci bytového fondu a kotelen, stavební, český stát a montážní firmy.

Komíny, kominictví

Společnost navrhuje, vložkuje, montuje a servisuje všehny typy komínů. Nerezové, kovové, plastové, keramické zděné, prefabrikované , tovární aj. Používáme výhradně výrobky renomovaných výrobců- JEREMIAS, ALMEVA, ROKA, SCHIEDEL, CIKO atp. Preferujeme kvalitu s vysokou životností a užitnou hodnotou za velmi dobrou cenu.
K nejžádanějším činnostem patří:

 • Návrh dodávka a montáž komínu
 • Vložkování komínu - Nerez, plast, Al
 • Revize komínu dle ČSN 734201
 • Kontrola spalinové cesty (komínu) dle Z320/2015 Sb; vyhl. 34/2016 Sb.
 • Frézování komínového zdiva
 • Jádrové vrtání komínu a zdiva
 • Čištění komínu a kořovodu
 • Frézování dehtu z komínového průduchu
 • Měření komínového tahu
 • Inspekce komínu kamerou
 • Kontrola endoskopem

Servisní práce jsou prováděny dle základního ceníku společnosti. Realizace jsou prováděny formou: Zaměření zakázky - zpracování rozpočtu, realizace, fakturace, revize autorizovaného revizního technika spalinových cest.

Zpravidla ke všem realizacím je vydána revizní zpráva komínu s technickým protokolem, zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.

Vložkování komínů

Vložkování komínů
Vložkování komínů

Frézování komínů

Montované komíny

Montované komíny
Montované komíny
Montované komíny

Prefabrikované, zděné komíny

Zděné komíny
Zděné komíny

Revize komínů

Dle normy ČSN: ČSN 73 4201

Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4201

Tato norma platí pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální a dodatečně vložkované komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Norma platí i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu.

Modernizací stávajících komínů je považováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami.

Kontroly spalinových cest
Kontroly spalinových cest

Kontroly spalinových cest

Kontroly spalinových cest

Certifikáty a osvědčení

Ceník

ZÁKLADNÍ CENÍK KOMINICKÝCH PRACÍ PRO KOMÍNY DO PRŮMĚRU PRŮDUCHU 200mm

Činnost Výkon do 49kW
Cena /ks bez DPH
Výkon do 49kW
Cena /ks s DPH
Výkon 50-200kW
Cena /ks bez DPH
Výkon 50-200kW
Cena /ks s DPH
REVIZE KOMÍNU SPALINOVÉ CESTY 1950,- 2360,- 2400,- 2904,-
ČIŠTĚNÍ KOMÍNU 600,- 726,- 700,- 847,-
KONTROLA SPALINOVÉ CESTY 750,- 908,- 1400,- 1694,-
FRÉZOVÁNÍ DEHTU 390,-/m 472,-/m 540,-/m 653,-/m
MĚŘENÍ TAHU 600,-/ks 726,-/ks 800,-/ks 968,-/ks
INSPEKCE KAMEROU 800,-/ks 968,-/ks 800,-/ks 968,-/ks
INSPEKCE ENDOSKOPEM 500,-/ks 605,-/ks 600,-/ks 726,-/ks
VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY 500,-/ks 605,-/ks 1000,-/ks 1210,-/ks

Výjezd technika k zaměření, zjištění závady 500,- Kč bez DPH (605,- s 21% DPH ).

Cestovné je účtováno 10,-Kč/km+ DPH 21%. Stálým zákazníkům v okruhu do 20km se cestovné obvykle neúčtuje.

Revize spalinové cesty se provádí dle ČSN 734201 pro kolaudaci objektu. před uvedením do provozu spotřebiče, nebo po každé stavební úpravě komína či kouřovodu. Při změně paliva. Při výměně spotřebiče. Po komínovém požáru- vyhoření sazí.

Kontrola spalinové cesty se provádí dle z 320/2015 Sb a většinou 1x ročně.

Veškeré práce jsou prováděny výhradně na základě telefonické, písemné, e-mailové objednávky.

PLOŠNÉ NÁJEZDY DO OBCÍ A MĚST BEZ OBJEDNÁVKY NEPROVÁDÍME!

Před započetím prací si vyžádejte sdělení orientační ceny.

Provádějící pracovník je kompetentní Vám ji sdělit, případně zjistit.


BYLI JSTE SPOKOJENI ŘEKNĚTE TO OSTATNÍM.
NEBYLI JSTE SPOKOJENÍ ŘEKNĚTE TO NÁM.

Poptávka

Naše služby můžete poptávat na email im@kominysro.cz

Kontakt

Šuránek Ivo - jednatal, Revizní technik spalinových
cest č. osv. 000 055
Podolská 103/126
147 00 Praha 4

Provozovna I.

Družstevní II. 1532
687 25 Hluk
okres Uherské Hradiště
IČO: 247 91 539
DIČ: CZ24791539
Majitel, revizní technik spal. cest:
Šuránek Ivo
Mobil: 608 777 523
Technici, montéři:  
Huspenina Bronislav
Mobil: 773 582 145

V případě, že mezi IM KOMÍNY s.r.o. a spotřebitelem dojde k spotřebitelskému sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel na základě zákona o ochraně spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz , http://adr.coi.cz/cs